Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

EDIVI - Educació per al disseny per viure
Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Objectius

Distingim entre dos tipus d’objectius, els que miren endins (interns) i els que miren cap a fora (externs).

Interns:
Oferir un marc de treball per a la col·laboració entre els centres d’Ensenyament Superior de disseny de l’Àrea Metropolitana de Barcelona interessats en projectes d’innovació
social i sostenibilitat.

 1. Reflexionar i treballar sobre ensenyament-aprenentatge en innovació social, auto qüestionant la pràctica educativa i del disseny.
 2. Explorar formes de col·laboració entre estudiants i professorat de diferents centres.
 3. Conscienciar els estudiants sobre la capacitat del disseny de generar contextos més sostenibles i inclusius.
 4. Fomentar la presa de consciència per part de l’alumnat de l’impacte que el disseny pot produir en les comunitats així com a emprendre i prendre part en projectes més enllà de les vivències experimentades en les aules.
 5. Fomentar diàlegs i trobades entre centres (tallers, seminaris, conferències) amb professorat i recercaires que impulsin l’intercanvi de continguts i metodologies.

Externs:

 1. Facilitar la transferència de coneixements entre l’àmbit educatiu del disseny i els agents socials i institucionals a través de projectes de disseny d’innovació social i sostenibilitat.
 2. Compartir projectes acadèmics d’impacte social per a la divulgació.
 3. Explorar oportunitats de recerca conjunta.
 4. Explorar l’oportunitat de donar difusió al projecte a escala nacional i internacional

Membres

Centres que participen:

 • BAU, Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona
 • EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
 • ELISAVA, Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona
 • ESDAPC, Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya
 • IED Barcelona, Centre Superior de Disseny
 • LCI, Escola Superior de Disseny i Arts Visuals
 • UOC, Universitat Oberta de Catalunya

 

Centres que han participat en edicions anteriors:

 • Escola Massana, Centre d’Art i Disseny de Barcelona
 • ESDi, Escola Superior de Disseny
 • Idep Barcelona, Escuela Superior de Imagen y Diseño
 • UB, Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts

Fórmula de treball

Col·laboració amb el Museu del Disseny

Els centres considerem primordial el rol del Museu del Disseny per disposar d’un espai, tant físic com de representació institucional, que ens aculli i generi seguretat i confiança per dur a terme aquesta tasca experimental de col·laboració propera entre nosaltres. A més, entenem que el Museu és clau també per articular el diàleg amb la ciutat i ciutadania, i com a aglutinador que faciliti un espai de difusió i comunicació de les comunitats del territori.

 

Participació dels membres

La participació en les activitats de la xarxa es basa en el respecte a la diversitat dels membres; Centres d’Ensenyament Superior: Escoles Superiors o Universitats, i a la seves necessitats institucionals. Entenem la nostra participació com el suport de les nostres organitzacions a la missió i visió més amunt expressades.

 

Coordinació del grup de treball

Des de cada centre ens emplacem a convocar un representant que participi de les trobades presencials mensuals i d’activitats de seguiment compartint els procesos, resultats i aprenentatges amb la xarxa, més enllà de l’activitat que cada centre desenvolupi en el seu dia a dia al voltant de l’àrea del disseny que ens ocupa.

Com a grup, assignarem de manera rotatòria un equip coordinador format per dues persones encarregades de la dinamització de les sessions de treball internes i de les tasques de representació del grup que puguin anar sorgint.

 

Accions conjuntes de la xarxa

A més de les intervencions i projectes concrets que es vagin fent des de cada centre, generarem un espai conjunt d’exposició i reflexió sobre les mateixes intervencions al final de cada curs educatiu, amb la proposta que el DHUB i el Museu del Disseny ho poguessin acollir.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat