Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

ECOLIVING LA TÈXTIL

Alumnes: Martina Boero, Adrià Fàbregas, Laura Llimona, Marina Prohens

Professor/s: Maria Charneco, Carla Zollinger, Esther Brossa, Luca Volpi, Alberto Segrera Cusco,, Ramon Garcia, Ricardo Guasch

Agents:

Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat

Escola: ELISAVA, Escola Universitaria de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Estudis: Grau de Disseny

Assignatura: Projecte Optatiu I - Menció Espai: Co-housing + Context i Usuari II + Experimentació I

Curs: 3r

Any: 2022

Disseny d’un habitatge social col·lectiu situat a l’antiga fàbrica Albert Germans al barri de Sant Josep a l’Hospitalet de Llobregat. El projecte s’inicia amb una recerca i diagnosi participativa per tal d’entendre les necessitats del barri. 

L’ecoliving La Tèxtil proposa un habitatge de caràcter educatiu i transgeneracional que planteja, a través de la idea de renaturalització, un model d’habitatge sostenible, assequible i habitable per a una comunitat formada per diversitat de models d’unitats familiars i generacions. Amb l’objectiu de promoure la consciència ambiental entre tots els seus habitants es genera un nucli central en la vida comunitària de caràcter no productiu, sinó reproductiu, que promou valors d’igualtat i respecte. Aquest model es pot reproduïr en xarxa a diferents punts del barri per tal de crear nuclis que puguin proveïr cures a les persones de la comunitat. 

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat