Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Sail in Trash

Alumnes: Guiu, Mónica (moda); Rosell, Josep (moda); Ruo Xi Situ Ye (moda); Ciotti, Carolina (moda)

Professor/s: Antoni Mañach Moreno.

Escola: ESDi, Escola Superior de Disseny

Estudis: Grau en Disseny

Assignatura: Ètica de la Professió

Curs: 2n

Any: 2019

L’objectiu, i per tant l’encàrrec que tenen els/les alumnes dins l’assignatura ètica de la professió, és fer conscients els valors ètics personals, de grup i marca per convertir-los en principis projectuals. A través d’aquests principis han de dissenyar un producte, sistema o servei que tingui alguna funció social i que generi algun bé a la comunitat d’algun territori, però que al mateix temps sigui exportable a qualsevol altre lloc o comunitat. Cal, a més, treballar amb alguns dels principis del Disseny Sostenible, el Co-Disseny, Disseny Obert, Cradle to Cradle, Disseny Emocionalment Durador, Estètica Sostenible, Disseny Centrat en l’Usuari, Disseny Universal o qualsevol de les Noves Filosofies del Disseny del Segle XXI. S’ha d’explicitar quins valors han triat i quins bens generarà per a/amb la comunitat.

L’origen del projecte és la preocupació de les alumnes/e per la contaminació marítima, per tot tipus de residus. Les dissenyadores/dor en formació varen convocar, a la platja del Somorrostro a Barcelona, a tota aquella gent que volgués participar en una activitat de neteja del litoral.

La primera intenció era utilitzar la brossa com a matèria primera per a confeccionar peces de roba. Degut a la dificultat tècnica de convertir la brossa en teixit, o reutilitzar-la per generar algun producte amb els recursos que tenen, varen decidir fer una campanya de comunicació. Ja que la brossa provenia del litoral, vàrem trobar la connexió en el codi internacional de comunicació marítima, que consta d’unes banderes de colors per a cada lletra. A través d’estampar missatges amb el codi de l’abecedari nàutic i el morse, les dissenyadores/dor han fet una col·lecció de roba amb missatges sobre sostenibilitat.

Aquest projecte, que va començar a Barcelona, s’implementarà a totes les ciutats i pobles de la costa. Per recollir la brossa es podrà implicar als col·lectius, que viuen de cara al mar, de cada lloc (centres submarinistes, escoles nàutiques, empreses de lloguer de vaixells, empreses de lloguer de kayaks, banyistes).

Segons les autores/r del projecte: “Aquesta campanya es presenta amb un clar i determinat objectiu, que es basa en retornar al seu lloc de trobada una sèrie d’objectes sense ús, inservibles, que han estat consumits i llençats en un lloc que no els pertoca. No és el seu lloc ni d’origen, ni final. La platja no és l’emplaçament natural d’aquests objectes. Tot i així, ens hem acostumat a veure’ls. És habitual trobar aquesta classe d’objectes, aquesta matèria prima sense cap sentit.

S’han realitzat diferents etapes, durant la iniciativa de neteja de les platges, amb l’objectiu, d’eliminar els residus contaminants per una banda, i de retornar al mateix lloc els objectes recollits d’una forma metafòrica. Nosaltres li donem un naixement i una mort a l’objecte en si, i fem que la seva persistència sigui recordada, conscienciada però retornant-la al seu destí real. L’estada física de la matèria residual en aquests llocs ha der ser efímera i retornada a la platja en forma de representació no perjudica.

Transmetem aquest missatge, i els valors de la sostenibilitat i l’ecodúlia, a través de l’Abecedari Internacional Marítim que permet transmetre visualment qualsevol tipus d’informació, però principalment quan es tracta de nombres o accions en els que és vital la seva correcta i ràpida comprensió, malgrat les ambigüitats o dificultats idiomàtiques”.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat