Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

An ugly and smelly truth

Alumnes: Queralt Samaniego

Professor/s: Mònica Mestanza

Escola: BAU, Centre Universitari de Disseny

Estudis: Grau en disseny

Assignatura: Treball Final de Grau

Curs: 4t

Any: 2021

Som plenament conscients dels residus que generem? Ens faria canviar els nostres hàbits de compra? La generació de residus en l’àmbit domèstic és un clar reflex dels nostres hàbits de consum. Entendre que hi ha «postconsum» (què passa quan ens desfem d’un producte?), ens pot fer replantejar les nostres decisions «preconsum»(quins criteris seguim abans d’adquirir un producte?). El nucli domèstic representa la mínima expressió de qualsevol sistema econòmic més gran. És per això que, per començar a treballar en matèria d’ecologia, primer de tot cal prendre un compromís personal amb el nostre entorn més proper, on som nosaltres mateixes les que tenim el control de les decisions que prenem.

A través d’un sistema d’investigació basat en el registre, s’ha analitzat el comportament quotidià relacionat amb els hàbits de consum i la gestió dels residus dins el nucli familiar. L’obtenció de coneixement mitjançant l’experiència personal, és a dir, autoetnogràfica, no només permet aproximar-se a la problemàtica des d’una perspectiva més particular i íntima, sinó que també aporta la informació necessària per respondre a les qüestions plantejades a l’inici d’aquest text i desenvolupar una eina en format d’aplicació mòbil.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat