Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Que tots els dies siguin dilluns

Alumnes: Júlia Figueres, Carmen Jiménez, Marta Lladó, Carme Martínez, María Pedró

Professor/s: Rosa Ferrer, Xavi Capmany, Curro Claret

Agents:

Barcelona Actúa

Escola: Escola Massana, Centre d'Art i Disseny i de Barcelona

Estudis: Grau en Arts i Disseny

Assignatura: Metodologia del disseny II

Curs: 3r

Any: 2018

El treball situa l’aprenentatge del disseny social des de l’experiència directa. A través del voluntariat amb la ONG Barcelona Actúa, emprenem un projecte de disseny que esdevé una acció de diàleg i compromís.

Les estudiants participen durant diverses sessions en les dinàmiques infantils dels tallers Bacmenuts. Es detecta falta de cohesió grupal i demanda de dinàmiques lúdiques comuns. Es programa un taller d’autoretrat amb roba reciclada. Amb els retrats es confecciona una manta que es converteix en l’element protagonista i cohesionador de les següents activitats. Finalment, es reprodueix la manta en serigrafia per a cada nen.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat