Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Desitjos

Alumnes: Marta Anglada, Gisela Argüelles, María José Escobar, Geraldine Rétháti

Professor/s: Rosa Ferrer, Xavi Capmany, Curro Claret

Agents:

Barcelona Actúa

Escola: Escola Massana, Centre d'Art i Disseny i de Barcelona

Estudis: Grau en Arts i Disseny

Assignatura: Metodologia del disseny II

Curs: 3r

Any: 2018

El treball situa l’aprenentatge del disseny social des de l’experiència directa. A través del voluntariat amb la ONG Barcelona Actúa, emprenem un projecte de disseny que esdevé una acció de diàleg i compromís.

Les estudiants assisteixen a classes d’alfabetització per refugiats on es troben amb un grup amb dificultats de comunicació, problemes d’integració i autoestima. Es proposa treballar amb els desitjos com a nexe comú i s’organitza un taller on cada participant dibuixa el seu desig. La col·lecció final s’exposa a l’espai públic amb la intenció de donar visibilitat a l’experiència i al col·lectiu.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat