Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Co-disseny de murals educatius a l’Espai quiró

Alumnes: Albert Soldevila, Andrea Solsona, Anna Pulido, Carlos Adalid, Clàudia Morini, Fernando Sotillo, Júlia Anguera, Laura Estrada, Mireia Parra, Pep Rayó, Raúl Santín, Rosa Girona, Víctor Camps, Xènia Villaverde, Xiao Lin, Yaiza Ortiz.

Professor/s: Joan Morales

Agents:

La MULA (Masoveria urbana per a la llar alternativa) i Re:farm The City

Campus: Serra i Abella

Escola: ESDAP Catalunya, Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya

Assignatura: El dissenyador com agent de canvi social

Curs: 4t

Any: 2018

L’ESDAP té set campus, això ens possibilita ser substrat i agent actiu dins els processos transformació social a nivell local. Experimentem noves formes de relació i cooperació entre la institució educativa i el seu context.

Per reflexionar i posar en pràctica els paradigmes del disseny social vam plantejar el co-disseny d’uns murals que expliquen el procés de compostatge als visitants d’un hort urbà. El disseny col·laboratiu amb els veïns i entitats col·laboradores de l’hort permet crear una xarxa social orgànica i cohesionar el teixit veïnal.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat