Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Rumors i diversitat

Alumnes: 84 estudiants de tercer curs de totes les especialitats (gràfic, interiors, moda i producte).

Professor/s: Francesc Aguilar, Laura Aragón, Noemí Clavería, Judith Gabriel, Natàlia Martínez, Rafel Oliva, Andrés Salguero i Carlos Souto.

Agents:

Barcelona Antirumors, Convent de Sant Agustí i diferents associacions.

Campus: Llotja

Escola: ESDAP Catalunya, Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya

Assignatura: Projectes Interdisciplinaris

Curs: 3r

Any: 2018

L’ESDAP té set campus, això ens possibilita ser substrat i agent actiu dins els processos transformació social a nivell local. Experimentem noves formes de relació i cooperació entre la institució educativa i el seu context.

Es va dissenyar una experiència expositiva amb l’objectiu de fer reflexionar sobre els estereotips referents a la diversitat cultural i ètnica. L’exposició tenia un fort caràcter interactiu i es va plantejar per a un espai públic, el Convent de Sant Agustí situat al barri de La Ribera de Barcelona.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat