Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Disseny de la botiga del taller La Troballa d’Arrels Fundació.

Alumnes: Júlia López, Ivanna Piuma, Núria Dalmau, Roy Salazar, Yael Fernández.

Professor/s: Joan Vila Puig Morera, Bàrbara Vich

Agents:

Arrels Fundació. Responsables de l’espai Taller La Troballa. Curro Claret, dissenyador voluntari d’Arrels Fundació.

Campus: Deià

Escola: ESDAP Catalunya, Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya

Assignatura: El dissenyador com agent de canvi social. Optativa de Teoria crítica i humanitats

Curs: 4t

Any: 2019

Realitzar una col·laboració entre l’entitat social Arrels Fundació i l’escola ESDAP campus Deià, per a dissenyar la botiga – show room del Taller La Troballa. L’objectiu és generar un espai atractiu i funcional, on l’entitat pugui mostrar i comercialitzar els productes que es realitzen al taller per part de les persones ateses per la fundació.

El disseny haurà de partir de les indicacions d’ús que la Fundació té previstes per aquest espai, que són: Showroom dels productes que produeix i comercialitza. Aparador de comunicació pública de l’entitat amb les persones que circulen pel carrer i que tenen accés visual al portal i l’interior del local i eventualment d’espai d’exposició i activitats públiques.

Arrels és una fundació que acompanya i atén a les persones sense llar, amb l’objectiu que ningú dormi al carrer a la ciutat de Barcelona. Proporciona ajuda i serveis per a millorar la vida de les persones sense llar i facilitar un acompanyament, protecció i poder proporcionar un allotjament socialitzat. Un d’aquests serveis és el taller de La Troballa, on una persona que ha deixat de viure al carrer troba un lloc on ocupar-se, treballar en feines manuals per fer que tornin a sentir-se útils en un entorn de relació, autoestima i realització.

Els objectes que es produeixen a La Troballa tenen la finalitat de ser comercialitzats per a donar suport a la causa i als objectius de la fundació. Treballs d’enquadernació, ceràmica, tipografia, regals i la línia d’objectes de disseny «Remontados», que són objectes creats a partir de la recuperació de fustes i materials diversos i que compten amb la col·laboració com a voluntari del dissenyador Curro Claret.

La botiga d’Arrels és l’espai on es poden trobar aquests productes. És també l’aparador de comunicació pública de l’entitat amb les persones que circulen pel carrer i que tenen accés visual al portal i l’interior del local. Eventualment es té en compte que la botiga serà també espai d’exposició i activitats públiques.

Els estudiants reben l’encàrrec de dissenyar l’espai de la botiga del taller La Troballa i es realitza una visita a l’espai per comprovar les necessitats amb les persones que el gestionen. Aprofitem també per tenir una trobada amb el dissenyador Curro Claret, que és voluntari de l’entitat i compromès en les formes i objectius del disseny social.

Els estudiants, després d’analitzar el programa de necessitats, tenen una nova trobada amb les persones de l’entitat per a verificar i encarar el disseny de les propostes.

Es tenen en compte aspectes que facilitin ús adjudicat a l’espai i als criteris d’identificació amb els importants fins socials de l’entitat: economia de mitjans, reutilització i de materials, versatilitat i adaptació de diversos usos.

La proposta presentada té en compte una distribució dels espais on es pugui mostrar els productes, un espai aparador que inclou informació dels fins socials de l’entitat, a més d’espai d’emmagatzemament, taulell de treball i recepció i un espai versàtil per realitzar actes públics i exposicions.

Com a conclusió, considerem que la col·laboració ens ha permès experimentar un projecte en què les prioritats estan a lligar i ajustar el disseny a les necessitats de servei social del client. I quan el desenvolupament del treball per part dels alumnes, el fet d’actuar a partir de metodologies de cooperació.

https://www.arrelsfundacio.org/

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat