Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere. Infermeria i disseny gràfic

Alumnes: Adrià Tañà, Mar Mullor, Nina Valle

Professor/s: Joan A. Chàfer

Agents:

Grau d’Infermeria de Vic coordinats per la Dra. Serena Brigidi i Jordi Birosta (UVIC)i 4t curs dels Estudis Superiors de Disseny – ESDAP (Campus EASD VIC), coordinat per Joan A. Chàfer.

Campus: EASD Vic

Escola: ESDAP Catalunya, Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya

Assignatura: Disseny com a agent de canvi social

Curs: 4t

Any: 2019

Desenvolupament d’una campanya gràfica entorn el tema de “Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere”. Projecte de col·laboració transversal entre el Grau d’Infermeria de la UVIC i ESDAP- Campus Vic.

Sota el lema de “Violències sexuals segons el paradigma de les violències de gènere. Infermeria i disseny gràfic”, el projecte de col·laboració entre l’EASD de Vic i el grau d’Infermeria de la UVIC i dins del marc de l’assignatura “El dissenyador com a agent de canvi social” del 4t curs dels Estudis Superiors de Disseny – ESDAP (Campus EASD VIC) ha donat com a resultat, entre altres propostes, la selecció d’un treball dels alumnes de l’escola següents: Nina Valle, Mar Mullor i Adrià Tañà. Els projectes guardonats s’han materialitzat amb una campanya de comunicació de gràfica (suport: roll ups) que s’han pogut veure exposats a diferents indrets del territorio: campus Torre dels Frares de la UVIC, Hospital d’Olot i altres espais de salut i educatius.

Dinàmica de treball: mitjançant grups de treballs plurals, cada equip va treballar diferents propostes a partir d’un cronograma prèviament pautat. Es va treballar des de la campanya gràfica fins a la presentació de les diferents propostes.

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat