Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Puntos invisibles

Alumnes: Anna Blancafort

Professor/s: Mireia Baurier

Agents:

El projecte s’ha desenvolupat amb la col.laboració de la Laia Isus, una persona amb ceguesa total que pertany a l’ ONCE

Escola: ESDAP Catalunya, Escola Superior de Disseny i Art Plàstiques de Catalunya

Estudis: Grau d’estudis Superiors en Disseny

Assignatura: Treball Final d’Estudis

Curs: Quart curs

Any: 2020

Puntos invisibles és un espai inclusiu on el seu àmbit d’actuació és enfocat al disseny, i per tant, a la societat. Perquè el disseny és una necessitat. El disseny necessita espais de transició amb la societat i transmetre més que una imatge visual. Necessita espais on s’haurien d’’entrellaçar creativitat i experiència en tots els àmbits. 

El projecte té com a objectius:

Per tant, un espai on poder portar a terme projectes de qualsevol dimensió com a dissenyadors/es amb la interacció de persones amb diversitat visual interessades en potenciar la percepció de les sensacions amb el disseny, i en la societat en general. On apareix el recolliment i valoració a la capacitat de la diversitat, fent referència a que la manca de vista hauria d’estar vinculada i poder participar en processos creatius i funcionals.

L’emissor és:

Una entitat creativa de codisseny i disseny inclusiu, impulsada per la professió i davant d’una de les  problemàtiques de la societat actual. Configurada per un grup de dissenyadors amb experiència en diferents àmbits, amb la intenció de cobrir les necessitats de proporcionar al client un disseny accessible i validat per les sensacions, amb l’aportació de persones expertes en sentits. 

Donant un perfil d’empresa innovadora, atenta al present i plantejant una reflexió social. Oberta a l’aprenentatge constant i provocant una projecció externa de valor. 

Una empresa sostinguda per una quota pels clients que s’adrecen aquest espai, ja siguin empreses o particulars. I una quota pels dissenyadors que volen utilitzar l’espai per portar a terme els seus projectes.

 

Puntos invisibles és un projecte focalitzat en el disseny, i per tant, a la societat. Es proposa crear un espai de cocreació per a dissenyadors/es, persones amb diversitat visual i projectes. Creant així una tipologia d’espai d’interacció, experimentació i validació de projectes, des de l’emoció; donant valor als sentits i a l’experiència sensitiva de les persones amb poca o sense visió. Es proposa la interacció dels sentits en tots els àmbits. Creant un espai amable pel medi ambient, amb l’ús d’estratègies de sostenibilitat. 

És un projecte que es planteja des del punt de vista de dissenyadora i usuària de la societat actual, observant les problemàtiques socials; des del moment en què el disseny és una necessitat i reconèixer que existeixen altres tipus de capacitats de percebre que no sigui a través de la visió. La societat necessita noves experiències i el disseny ens ha d’emocionar, perquè sempre se’ns ha demanat pensar en la societat i en l’usuari. Un dels valors del disseny és aportar emoció i és el que marcarà sempre al diferència. 

L’orientació de la nostra societat està focalitzada en una visió lineal on cada vegada es limita en la imatge i l’aparença, no té en compte les sensacions. Ens trobem en un mode de vida globalitzat, que provoca més símptomes de descomposició social i decadència social, com les de les relacions humanes i els valors entre nosaltres. 

El concepte del projecte és pell de gallina que són punts invisibles. Punts invisibles que sobresurten com una textura per damunt de la nostra pell quan apareix la sensibilitat. L’emoció és allò essencial invisible als ulls, i actualment allò visual és el 95%. Es pot entendre sense necessitat de veure’l representat visualment. L’acció de la pell de gallina és el que vol reflectir el projecte. 

 

El concepte segurà el fil argumental tractant l’espai a través de la no-visió, on el disseny i l’ estètica no deixen de ser rellevants. Aconseguint matisos entre els sentits (p.ex. entre textures i temperatures). Destacant l’accessibilitat i funcionalitat tant de l’espai com en el procés del disseny. 

https://vimeo.com/434108796

 

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat