Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

Aigua Assedegada

Alumnes: Alba Acebes, Martí Cabanas, Pol Julià

Professor/s: Ignacio de Antonio Antón

Agents:


Aigua Assedegada
és aigua que vol més aigua, és un conjur afamat i un anhel que dona peu a habitar amb intensitat els sistemes fontinals del Parc de Collserola. Fer crida és tota una in- vocació, cridar és convocar, és ser cridades i és anar de visita (Haraway).


Aigua Assedegada és una comunitat d’aprenentatge i recerca itinerant, una plataforma mòbil amb caràcter elàstic on es poden posar en pràctica i recuperar estratègies i mètodes de fer que l’aigua vingui. L’aprenentatge flueix, i en un món d’escassetat, invocar-lo – també entre nosaltres- és una tasca urgent. Aquesta comunitat, s’inicia amb el gluglugrup, un equip obert que pretén trobar en la cerca de l’aigua un espai de convivència, producció i ensenyament itinerant, creant un traçat a través de les xarxes hídriques i el brollar de les fonts.

. . . . . .


Aigua Assedegada
es agua que quiere más agua, es una invocación sedienta y una espera que se presta a habitar con intensidad los sistemas fontanales del Parque de Collserola. Llamar es toda una in-vocación, llamar es convocar, es ser llamadas y es ir de visita (Haraway).

Aigua Assedegada [Agua sedienta] es una comunidad de aprendizaje e investigación itinerante, una plataforma móvil y elástica donde poner en práctica y recuperar estrategias y modos de hacer que el agua venga. El aprendizaje fluye, y en un mundo de escasez, invocarlo – también entre nosotras- es una tarea urgente. Esta comunidad, se inicia con el gluglugrup, un equipo abierto que pretende encontrar en la búsqueda del agua un espacio de convivencia, producción y aprendizaje itinerante, creando un trazado a través de las redes hídricas y el brotar de las fuentes.

Escola: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art

Estudis: Grau de Disseny

Assignatura: N/A

Curs: 2023-2024

Any: 2024

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat