Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat

La Font font

Alumnes: Alba Acebes

Professor/s: Andreu Balius, Ferran Milan

Agents:

La meva amiga Alba em va dir una vegada que “algú hi va posar una font perquè una altra begui”.

 

I és que «cuidar una font» estableix una xarxa de cures molt més àmplia, que passa per cuidar tots aquells cossos que se’n nodriran, acompanyar-los i acostar-los a un flux que s’escapoleix per les lleres, riques en sodi i en ferro, en molses i en bestioles; en vides i en morts.

 

La tipografia té un flux semblant: cada caràcter tipogràfic és una expressió del record d’un to de veu, d’una «forma de comptar» que crea corrents capaços de travessar generacions i d’ornamentar aquestes fonts de les paraules que neixen.

 

La Font font és una font líquida, lliure i water coded, que transporta aquest flux d’afectes i sabers, cuidant les veus del passat, des del cabal popular i des de la seva reinterpretació. A tota la província de Barcelona, ​​i en concret al Parc Natural de Collserola, hi ha una gran herència cultural al voltant de les fonts i els seus espais circumdants. Punts de trobada, de berenar, de ball i de vida. Els complexos fontinals van crear un entramat de lleres i espais de reunió que actualment han quedat oblidats.

 

La Font font neix de la mà d’Aigua Assedegada i vol recuperar, reinterpretar i actualitzar imaginaris assedegats a través de l’estudi de les tipografies fontinals i la influència del modernisme català. És una font display, que vol reflectir l’herència cultural amb traços propis de l’estil modernista. Està pensada per a un únic pes, encara que vol romandre sempre oberta al canvi i a la continuació.

. . . . . 

 

Mi amiga Alba me dijo una vez que “alguien puso ahí una fuente para que otra beba”.

 

Y es que «cuidar de una fuente» establece una red de cuidados mucho más amplia, que pasa por cuidar de todos aquellos cuerpos que van a nutrirse de ella, arroparlos y acercarlos a un flujo que se escabulle por los cauces, ricos en sodio y en hierro, en musgos y en bichos; en vidas y en muertes.

 

La tipografía tiene un flujo parecido: cada carácter tipográfico es una expresión del recuerdo de un tono de voz, de una «forma de contar» que crea corrientes capaces de atravesar generaciones y de ornamentar esas fuentes de las nacen las palabras.

 

La Font font es una fuente líquida, libre y water coded, que transporta ese flujo de afectos y saberes, cuidando las voces del pasado, desde el acervo popular y desde su reinterpretación. En toda la provincia de Barcelona, y en concreto en el Parc Natural de Collserola, existe una gran herencia cultural en torno a las fuentes y sus espacios circundantes. Puntos de encuentro, de merendola, de baile y de vida. Los complejos fontinales crearon un entramado de cauces y espacios de reunión que actualmente han quedado en el olvido.

 

La Font font nace de la mano de Aigua Assedegada y quiere recuperar, reinterpretar y actualizar imaginarios sedientos a través del estudio de las tipografías fontinales y la influencia del modernismo catalán en ellas. Es una fuente display, que pretende reflejar la herencia cultural con trazos propios del estilo modernista. Está pensada para un único peso, aunque quiere permanecer siempre abierta al cambio y a la continuación.

Escola: EINA, Centre Universitari de Disseny i Art

Estudis: Grau de Disseny

Assignatura: Creació tipogràfica

Curs: 2023-2024

Any: 2024

Xarxa de centres d'ensenyament superior de disseny per a la innovació social i la sostenibilitat